با ضربان میتونی درد های قدیمیت رو به کلی فراموش کنی. چطوری؟
برو به قسمت تمرینات اپلیکیشن ضربانت...

نحوه استفاده از اپلیکیشن

برای استفاده بهینه از اپلیکیشن ضربان ابتدا باید پروفایل کاربری خود را از منوی بالا (≡) تکمیل کنید.