رژیم بیماران قلبی
راهنمای علمی کلی تغذیه بیماران قلبی


چرا تغذیه بیمار قلب
مشکلاتتتنتتت قلب و به خصوص کمر درد یکی از معضلات و آسیب های شایع در بین بسیاری از افراد جامعه است.مشکلات ستون فقرات و به خصوص کمر درد یکی از معضلات و آسیب های شایع در بین بسیاری از افراد جامعه است. مشکلات ستون فقرات و به خصوص کمر درد یکی از معضلات و آسیب های شایع در بین بسیاری از افراد جامعه است.مشکلات ستون فقرات و به خصوص کمر درد یکی از معضلات و آسیب های شایع در بین بسیاری از افراد جامعه است.

روش استفاده

به این روش استفاده کنید فقرات و به خصوص کمر درد یکی از معضلات و آسیب های شایع در بین بسیاری از افراد جامعه است. این درد می تواند از عوامل مختلفی از جمله سبک اشتباه زندگی، فعالیت ها، ورزش ها،نشستن ها و بلند شدن های اشتباه، وراثت و سایر عوامل نشات گرفته و زندگی عادی و روزمره ما را تحت الشعاع قرار دهد. به طوری که گاهی اوقات از انجام کوچکترین فعالیت ها ما را باز می دارد. قبل از هر اقدام برای رفع کمر درد و تجویز افراد غیر متخصص لازم است که شما حتمن به پزشک مراجعه کرده و علت اصلی کمر درد خود را جویا شوید. سپس می توانید از تمرین های ارائه شده در این بخش که توسط متخصصین پزشکی و حرکات اصلاحی طراحی شده استفاده نمایید