رژیم کتوژنیک
ساختار و انواع رژیم کتوژنیک


نحوه تاثیر رژیم کتوژنیک بر بدن

رژیم کتوژنیک یا کتو رژیمی با کربوهیدرات پایین، چربی بالا و درصدی پروتئین است.

رژیم کتوژنیک اولین بار برای درمان بیماران صرعی به کار گرفته شد، اما در حال حاضر یکی از محبوب ترین رژیم های غذایی برای کاهش وزن محسوب می شه. رژیم کتو رژیمی با کربوهیدرات پایین و چربی بالاست که در آنمصرف کربوهیدرات ها به شدت کاهش داده می شه و چربی ها جایگزین آن می‌شوند. کاهش مصرف کربوهیدرات ها و افزایش مصرف چربی ها، بدن رو در حالت کتوزیس قرار می دهد.

حالت کتوزیس چیست؟

 width="250" height="131" /></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: حالت متابولیکی که با افزایش سطح کتون در بافتهای بدن مشخص می شود، که معمولاً در شرایطی مانند دیابت یا در نتیجه رژیم های غذایی با کربوهیدراتهای بسیار کم روی می دهد که در نتیجه آن منبع سوخت در بدن از گلوکز یا قند به چربی انتقال پیدا می کند این تغییر باعث ورود به فاز کتوزیس شده که بدن شما تبدیل به یک ماشین چربی سوز می شود. کبد چربی ها را به اسید های چرب و کتون تبدیل می کندکه عنوان ‌منبع انرژی استفاده خواهند شد. زمانی که در رژیم غذایی بسیار کم کربوهیدرات هستید، سطح هورمون انسولین کاهش پیدا کرده و اسید‌های چرب به میزان زیادی از ذخایر چربی بدن آزاد می‌شوند.

بسیاری از این چربی‌ها به کبد منتقل شده، جایی‌که آنها اکسیده و به کتون‌ها تبدیل می‌شوند. این مولکول‌ها قادر به تامین انرژی بدن هستند.

برخلاف اسید‌های چرب، کتون‌ها قادر به عبور از سد خونی مغز و تامین انرژی برای مغز در زمان غیبت گلوکز هستند.

تنها بعد از ۳ روز گرسنگی، مغز ۲۵% انرژی مورد نیاز خود را از کتون‌ها دریافت می‌کند. گرسنگی برای طولانی مدت موجب افزایش این میزان به ۶۰% می‌رسد. به علاوه، بدن شما می‌تواند از پروتئین به تولید میزان کمی گلوکز مورد نیاز برای مغز در زمان کتوزیس اقدام نماید. این پروسه با نام نوگلوکززایی نامیده می‌شود.

رژیم کتوژنیک یکی از رژیم‌های محبوب برای کاهش وزن است که توسط علم پشتیبانی می‌شود. در حقیقت مطالعات زیادی از کاهش وزن بیشتر این رژیم نسبت به رژیم غذایی کم چربی را نشان می‌دهند.

مطالعات نشان داده اند که رژیم غذایی کتوژنیک در مقایسه با رژیم کم چربی و رژیم با کالری محدود ۲٫۲ برابر بیشتر کاهش وزن را درپی دارد.

علاوه بر این، در رژیم کتوژنیک احساس گرسنگی کمتر و احساس سیری بیشتری تجربه می شود. معمولا این رژیم نیازی به محاسبه کالری ندارد.

 width="250" height="167" /></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: انواع مختلفی از رژیم کتوژنیک وجود دارد:

SKDرژیم استاندارد کتوژنیک: کربوهیدرات پایین (10 درصد) ، پروتیین متوسط (20 درصد) و چربی بالا (70 درصد).

CKDرژیم کلینیکال کتوژنیک: شامل دو روز رژیم پرکربوهیدرات به دنبال پنج روز رژیم کتوژنیک.

TKDرژیم هدفمند کتوژنیک: در این نوع رژیم شما اجازه دارید مقداری کربوهیدرات برای تمرین به رژیم خود اضافه کنید.

رژیم پر پروتیین کتوژنیک : شبیه رژیم کتوژنیک است با این تفاوت که شامل پروتیین بیشتری می شود.

(60 درصد چربی، 35 درصد پروتیین و 5 درصد کربوهیدرات).