تغذیه کودکان
راهکار های جلوگیری از اضافه وزن


برنامه ریزی و مراقبت

مراقبت و برنامه ریزی برای تغذیه سالم به منظور جلوگیری از تاثیرات بد اضافه وزن و عادت های غذایی غلط باید در ابتدای کودکی و نوجوانی اتفاق بیفتد .

 width="250" height="171" /></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: کودکی و نوجوانی یک دوره حساس برای یک رژیم مغذی و با کیفیت است زیرا که نیازهای فیزیولوژیکی به مواد مغذی بسیار به نیازمندی های انرژی وابسته است.

بعلاوه بسیاری از عادت های اصلی غذایی و الگوهای رفتاری توسعه پیدا کرده در دوران نوجوانی در برابر تغییر در این دوران مقاوم خواهد شد. اضافه وزن و‌ چاقی بشدت در حال گسترش در میان این قشر است که تاثیرات منفی بلند مدت فراوانی بر‌ روی آنان خواهد گذاشت. یکی. گیر از مشکلات این رده های سنی خرابی دندان‌ها به دلیل شکر موجود در مواد غذایی مصرفی آنها نظیر شیرینی جات نوشیدنی ها بیسکوییت کیک ابمیوها عسل و شکر های صافی است. موضوع نگران کننده در پسا نگرانی های سلامت عمومی برای جوانان تغییر در سبک غذایی است که در پس جهانی شدن برخی غذا ها توسعه پیدا کرده.

 width="250" height="166" /></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: افزایش خانواده هایی که در آن پدر و‌مادر هر دو شاغل هستند و همچنین ضیق وقت به یک انقلاب منجر به راحتی انجامیده که در آن خانواده ها از غذاهای از قبل آماده و بسته بندی استفاده می کنند. همچنین تمایل به خوردن غذا بیرون از منزل بشدت افزایش یافته است. این رفتار با افزایش سن و رسیدن به نوجوانی افزایش می یابد. در نظر داشته باشید خوردن میانوعده ها اغلب به نخوردن و حذف وعده صبحانه می انجامد. تحقیقات نشان داده اند نخوردن صبحانه باعث خوردن بدون برنامه و عجله ای وعده های اسنک سرشار از قند ‌چربی می شود.

ما به شما می‌گوییم چگونه با برنامه های غذایی ما به رشد هر چه بهتر فرزندانتان کمک ‌کنید.