شاخص دور کمر به دور باسن
WHR: WAIST TO HIP RATIO


استاندارد ها

ندارد
شاخص WHR به منظور اندازه گیری چاقی که خود می تواند عاملی برای سایر مشکلات و بحران ها برای سلامتی باشد، استفاده می شود. سازمان بهداشت جهانی نسبت دور کمر به دور باسن بالای 0.9 برای مردان و بالای 0.85 برای زنان را چاقی شکمی می داند. موسسه ملی NIDDK نتایج بالای 1 برای مردان و بالای 0.8 برای زنان از این فورمول را منطقه خطر و تهدید جدی سلامت به دلیل گسترش چربی در بدن می داند.
ندارد